PNEUSERVIS

Kontakt: 0918 892 002

Pondelok
8.00 - 17.00
Utorok
8.00 - 17.00
Streda
8.00 - 17.00
Štvrtok
8.00 - 17.00
Piatok
8.00 - 17.00
Sobota
8.00 - 12.00

Kontrolná prehliadka

Stav vozidla má priamy vplyv na bezpečnosť jazdy. Preto je veľmi dôležité nechať vozidlo raz za rok skontrolovať, pokiaľ na ňom neprebieha pravidelná ročná údržba. Vďaka kontrolnej prehliadke poznáte stav svojho vozidla a odhalíte prípadné defekty, ktoré je možné niekedy i okamžite odstrániť. Zároveň si môžete vyžiadať cenový odhad na opravu defektov.

Kontrolná prehliadka je veľmi rozsiahla a zahrnuje vonkajšiu časť vozidla, vnútorné osvetlenie, pásy a ďalšie bezpečnostné prvky, hadice a rúrky v motorovom priestore, kde sa sledujú aj potenciálne úniky. Kontroluje sa aj zavesenie kolies, nápravy, výfuk, pneumatiky, tlak hustenia pneumatík a batéria, ktorá predstavuje jednu z najdôležitejších častí moderného automobilu. Nakoniec vozidlo prechádza skúškou rýchlej jazdy, ktorá overí jeho správanie.

V niektorých prevádzkarniach meriame aj výfukové plyny (pri zážihových a vznetových motoroch). Overte si dostupnosť tejto služby v jednotlivých prevádzkarniach.

Majte na pamäti, že vaše vozidlo by malo podstúpiť servis minimálne raz ročne. Vianor ponúka širokú škálu profesionálnych služieb údržby vozidla. Odvezte svoje vozidlo na údržbu alebo kontrolnú prehliadku do najbližšej prevádzkarne Vianor.

Pneumatiky a služby ohľadne pneumatík

Služby ohľadne pneumatík a ráfikov u Vianoru

Vianor poskytuje všetky služby týkajúce sa pneumatík, ako sú montáž, vyvažovanie a opravy. S výnimkou opravy pneumatík možno všetky služby ohľadne pneumatík a ráfikov objednať prostredníctvom internetového obchodu Vianor. Väčšina prevádzkarní Vianor ponúka aj služby pre nákladné pneumatiky: údržbu, prácu s hrotmi, zaťaženie vodou a prerezanie.

Vyváženie kolies

Ak nie sú pneumatiky správne vyvážené, môžu sa nerovnomerne alebo príliš rýchlo opotrebovávať. Nevývažok môže mať za následok aj vibrácie a rýchle opotrebovanie zavesenia kolies. Preto je potrebné každú novú pneumatiku alebo pneumatiku po oprave vždy správne vyvážiť. Vyváženie kolies by malo byť skontrolované vždy i v prípade, keď vodič v priebehu jazdy zaznamená vibrácie.

Opravy pneumatík

Poškodené pneumatiky sa musia vždy nechať skontrolovať odborníkom, pretože ich oprava zahrnuje dôkladnú kontrolu, ktorá stanoví možnosti opravy. Nepokúšajte sa sami namontovať pneumatiku na ráfik. Radšej túto prácu prenechajte odborníkom, ktorí majú zodpovedajúce náčinie i skúsenosti. Neodborná oprava svojpomocou môže viesť k poškodeniu pneumatiky, ráfika alebo osoby uskutočňujúcej opravu. Zamestnanci Vianoru vám s vašimi pneumatikami radi pomôžu. Navštívte nás a my nastavíme vaše kolesá tak, aby ste sa na ne mohli spoľahnúť.

Správna údržba zvyšuje životnosť pneumatík

Uistite sa, že tlak vzduchu vo vašich pneumatikách je nastavený na správnu hodnotu. Vyhnete sa tak nerovnomernému opotrebovaniu a nepatričnému správaniu vášho vozidla. Meňte pravidelne pozíciu svojich pneumatík (po 5 000 až 10 000 prejdených kilometrov), pretože pneumatiky na prednej a zadnej náprave sa opotrebovávajú odlišne. Kvôli optimálnemu výkonu pneumatík vo všetkých podmienkach sa vždy uistite, že sú namontované v smere otáčania, ako je uvedené na ich bočnici. Pri výmene pneumatiky je potrebné si pozorne vybrať ráfik tak, aby zodpovedali otvory na fixačné skrutky a šírka i sedlo ráfika. Široký ráfik zvyšuje robustnosť pneumatiky a zmenšuje jej tvarové zmeny pri prejazde zákrutou. Avšak šírka ráfika by nikdy nemala prekročiť hodnotu, ktorú umožňuje daný rozmer pneumatiky.

Prudké brzdenie a preklzy skracujú životnosť pneumatík, predovšetkým hrotovaných. Preto je potrebné jazdiť plynule a opatrne a vyhnúť sa tak zbytočným tlakom vyvíjaným na pneumatiky. Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne pneumatík alebo ráfikov, neváhajte sa obrátiť na kvalifikovaný personál Vianoru. Sme tu na to, aby sme vám pomohli.

Počítačové nastavenie geometrie

Náležité správanie riadiaceho systému je možné dosiahnuť nastavením geometrie kolies

Na riadiaci systém vozidla sú kladené určité požiadavky. V zákrutách musí vozidlo zostať stabilné a pod kontrolou a reakcie na pokyny riadenia musia byť presné. Systém riadenia musí byť spoľahlivý pri všetkých rýchlostiach. Ďalšou požiadavkou je, aby sa pneumatiky opotrebúvali čo najmenej. Tieto aspekty môžu byť ošetrené nastavením geometrie kolies.

Nastavenie geometrie kolies je jednou z najdôležitejších činností údržby

Pri správne nastavenej geometrii kolies sú všetky pneumatiky rovnobežné so smerom jazdy. Inými slovami - uhol ťahu je nulový. Pri vozidlách s pohonom predných kolies majú kolesá tendenciu k zbiehavosti. Tá je kompenzovaná nastavením mierne rozbiehavého uhla. Pri vozidlách s pohonom zadných kolies majú kolesá naopak kvôli valivému odporu tendenciu k rozbiehavosti, preto sa nastavujú v mierne zbiehavom uhle. Nastavenie geometrie kolies upravuje smer jazdy tak, aby bol súbežný s vozovkou a vozidlo „neťahalo“ na jednu stranu. Väčšina prevádzkarní Vianor disponuje modernými zariadeniami, ktoré odhalia a opravia akékoľvek nedostatky v geometrii riadenia.

Nastavenie geometrie kolies je jednou z najdôležitejších činností údržby, pretože zamedzuje nerovnomerné opotrebovanie pneumatík a upresňuje ovládateľnosť vozidla. Ak kolesá nie sú správne nastavené, pneumatiky sa môžu veľmi rýchlo stať nepoužiteľnými. Geometria kolies môže byť rozhodená v okamihu, keď vo vysokej rýchlosti nabehnete na obrubník alebo do výmoľa. Zmena geometrie sa spravidla ako prvá prejaví na opotrebovaní pneumatík. Vplyv na riadiaci systém nemusí byť bezprostredný. Geometriu kolies je nutné okamžite skontrolovať, aby sa predišlo závažnejšiemu poškodeniu. Geometriu kolies je potrebné znovu nastaviť aj vtedy, keď sa vymenia niektoré časti na podvozku vozidla.

Nastavenie geometrie kolies v praxi

Aby boli kolesá nastavené čo najlepšie, musí vozidlo stáť na rovnej ploche, a to tak v pozdĺžnom, ako aj v priečnom smere. Pneumatiky sa musia nahustiť na správny tlak hustenia a prevodka riadenia, tyče riadenia a ložiská kolies nesmú byť uvoľnené. V opačnom prípade je totiž meranie bezcenné. Správne nastavené musia byť aj ráfiky.

Nastavenie geometrie kolies začína tým, že s vozidlom nabehneme na meraciu plochu a uskutoční sa vizuálna kontrola stavu kĺbov riadenia a ložísk kolies. Tlak hustenia pneumatík je upravený na hodnotu odporúčanú výrobcom vozidla, a pokiaľ to je nutné, vozidlo sa zaťaží podľa špecifikácií výrobcu. Najprv sa prichytia snímače na kolesá a skontroluje sa ich správne nasadenie. Meranie prebieha v súlade s nastavovacím programom. Nastavovanie začína spravidla pri zadných nápravách, pričom uhol zbiehavosti kolies sa meria ako posledný, pretože naň má vplyv nastavenie ostatných uhlov. Rovnaké pravidlo platí pre prednú nápravu.